Contact Info

CALIBRATION LAB BVBA

Begoniastraat 17
B-9810 Eke
Tel: +32 (0)9 220 26 66
info@calibration-lab.be


Contact Form Calibration Services

PIPETTE CALIBRATIONSIEVE CALIBRATIONSFLASK/SYRINGES/DILUTORS CALIBRATIONSBALANCE CALIBRATIONSPCR T° CALIBRATIONSTEMPERATURE CALIBRATION (FURNACES / INCUBATORS / BATHS)FORCE CALIBRATIONVISCOSITY CALIBRATIONOTHERS CALIBRATIONS